Fundering

– graven van greppels op de funderingsdiepte.    De uitvoering van deze stap moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd, zodat vanaf het moment van uitgraven tot dat het beton in de grond wordt gestort, er niet vele dagen voorbij zouden gaan (vooral tijdens een regenseizoen). Het risico bestaat dat de greppels van de fundering instorten, waardoor in de grond de bekisting zelfs verplicht wordt.
– beton in greppels gieten.
– het opmaken van de bekisting voor constructie.
– versterking van de constructie en plaatsing van pilaren.
– beton in de bekisting gieten.
– sloop bekisting van de fundering/constructie.
– opvullen van „kamers” met aarde, klinkerafstoting, ballast, grind, enz., Isolerende folie
– beton gieten voor de „plaat”.

fundatii-06

fundatie-01

fundatie-02